Nieuwe data tour Blauwe Vear!

Aan het plan van een solotour kwam in maart een abrupt einde. Het was moeilijk te voorspellen hoe en wanneer er weer opgestart kon worden. Intussen is er enige duidelijkheid en vooral hoop op het houden van concerten. Dit biedt de mogelijkheid om vanaf 1 juli 2020 weer concerten te gaan organiseren voor 100 personen, waarbij 1,5 meter afstand gewaarborgd dient te worden. Vanaf juli gaan we de solotour voor een gedeelte weer oppakken. Ik ben blij dat we voor nu alvast de volgende concerten kunnen aankondigen:

👉🏾 Tourdata en tickets:  https://jackpoels.nl/de-tour/

X